Elkonstruktion

KONSTRUKTIONER

Vi konstruerar alla typer av anläggningar i Eplan P8

För varje skåp som vi bygger så konstruerar vi alltid ett elschema i Eplan,
där följer vi standarder gällande strukturbeckningar som idag är ett krav för att följa maskindirektivet.

Vi jobbar även mot kunder som bara behöver hjälp med elkonstruktionen, då har vi ett nära samarbete för att resultatet skall bli så bra som möjligt.

ELKONSTRUKTIONEN INNEHÅLLER ALLTID UTÖVER KRETSSCHEMA:

  • Innehållsförteckning
  • Strukturbeteckninglista
  • Apparatlista
  • Kabelförbindningstabeller
  • Skåpslayouter

Markus Karlsson

Elkonstruktion/säkerhet
markus@ksautomation.se
076-106 06 55